.

Tvrdost vody

Voda v přírodě protéká vrstvami půdy a váže na sebe přítomné minerální soli (hydrogenuhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan hořečnatý). Vápenatá půda zvyšuje tvrdost vody (sytí vodu minerály), zatímco půda písčitá a žulová vodu změkčuje (zbavuje vodu minerálů). Tvrdost vody tedy znamená obsah vápníku a horčíku obsaženého ve vodě.

Vodu pak můžeme dělit na tvrdou (vyšší množství minerálů) a na měkkou (menší množství minerálů). Obsah se měří v mmol/l (milimol na litr), často se však používají starší jednotky jako německé stupně (°N či °dH) nebo francouzské stupně (°F). Jednotlivé jednotky se přepočítávají následovně.

Německé stupně: 1 mmol/l = 5,6°dH
Francouzské stupně: 1 mmol/l = 10°F

Meze tvrdosti vody (zdroj Wikipedie)

Pitná vodammol/l°dH°F
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51–3,75
14,01–21
25,01–37,5
středně tvrdá
1,26–2,5
7,01–14
12,51–25
měkká
0,7–1,25
3,9–7
7–12,5
velmi měkká
< 0,5
< 2,8
< 5

V opočně je voda ze zdroje s tvrdostí cca 4,4 mmol/l .. tj. velmi tvrdá

 

Jste zde: Domů Středisko Aqua Tvrdost vody