.

Napouštění bazénů z vodovodního řadu

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se kažoročně opakují žádosti některých občanů Opočna o možnost napustit soukromý bazén z vodovodní přípojky a odpustit náklady na stočné, nebo napouštět nazény z hydrantů, požádali jsme radu města (jako zástupne majitele) o závazné stanovisko k této otázce, aby bylo jasně dáno, jak budou TSMO jako správce sítí VaK postupovat (žádost  a stanovisko TSMO neleznete zde).

Rozhodnutí rady města:

Napouštění bazénů na území města Opočno - rada města rozhodla neprominout placení stočného, za vodu potřebnou k napouštění bazénů. V případě, že bude požadavek na dovoz vody cisternou a služba bude zajišťována TSMO, doporučujeme zájemci předem sdělit náklady s dovozem vody spojené.

 Na základě tohoto rozhodnutí jsou možnosti napouštění bazénů takovéto: 

1) Vlastní vodovodní přípojka – Pro napouštění bazénů je možné využít vodovodní přípojku  odběratele- majitele připojené nemovitosti, ke které patří napouštěný bazén. Při napouštění je třeba postupovat s velkou opatrností, aby nedocházelo k poklesu tlaku ve vodovodním řadu a nebyli omezeni sousední odběratelé. Doporučujeme využívat pro napouštění nočních hodin.              

2) Dovoz vody cisternou - Doporučujeme využít dodávku pitné vody pomocí automobilní cisterny, kterou by si zájemci museli zajistit od jiné firmy ( AQUA Rychnov, KHP Hradec Králové ). V současné době probíhají laboratorní testy kvality vody ze studny na koupališti Broumar . Chtěli bychom získat povolení Krajské hygienické služby k použití této vody jako pitné vody. Pak bude možné tuto vodu použít pro plnění bazénů s využitím cisterny.

 Provozovatel  Vodné  Doprava  Čerp/vyp  Kontakt

KHP Hradec Králové (cisterna 10 m3)

41,72 Kč/m³

43,70 Kč/km

126,50 Kč

841111213

Aqua Servis Rychnov n. K. 39,50 Kč/m³ 42,35 Kč/km 241,50 Kč/ 1/4hod. 494539111
VaK Náchod 35,10 Kč/m³ 47,90 Kč/km 208,- Kč/ 1/4hod. 491 419 332-4
Jste zde: Domů Středisko Aqua Napouštění bazénů z vodovodního řadu