.

Únik vody mimo kanalizaci

 Jak postupovat v případě havárie na domovním vodovodu a úniku vody mimo kanalizační řád.

Každý odběratel odpovídá za  stav instalovaného vodoměru. Úhrada vodného a stočného se provádí podle údajů naměřených příslušným měřidlem (vodoměrem).

V případě havárie, kdy dojde k úniku vody mimo kanalizační řád (prasklá trubka v domě nebo na zahradě atd.) jsme schopni vyjít odběrateli vstříc a provést odpuštění platby stočného za takto uniklou vodu. Tuto možnost můžeme zvážit pouze za těchto podmínek:

a)  Havárie je nám nahlášena ihned po jejím zjištění (nutno nahlásit na Technické služby města Opočna s.r.o., nikoli na město!!) 
b) Je bez odkladu umožněno našemu pracovníkovi provést fyzickou kontrolu na místě a zdokumentovat danou havárii. 
c) Je prokazatelný čas a způsob vzniku havárie a je prokazatelné, že voda unikla mimo kanalizační řad.

Omlouváme se, ale případné požadavky nesplňující shora uvedené podmínky nebudeme vyřizovat. Případné odpuštění stočného není nároková záležitost, ale pouze projev dobré vůle provozovatele. To je vždy nutno brát na zřetel.

Jste zde: Domů Středisko Aqua Únik vody mimo kanalizaci