.

Likvidace odpadních vod na ČOV

Likvidace odpadních vod ze septiků a žump je možná na čistírně odpadních vod ve Vodětíně a to na základě smlouvy. Smlouvu s Vámi uzavře paní Machútová (kontakt zde). Cena za likvidaci odpadních vod:
ze žumpy                     .. 100,- Kč/m3
ze septiku s přepadem .. 350,- Kč/m3

Čerpání a přepravu odpadních vod naše společnost nezajišťuje a je tedy nutné si ji domluvit samostatně. Pro ulehčení uvádíme (bez záruky) možné kontakty:
p. Švorc (Přepychy) 604 772 702
ZD Bolehošť 736 481 311

Jste zde: Domů Středisko Aqua Likvidace odpadních vod na ČOV