.

Kanalizační řád veřejné kanalizace města Opočna, leden 2017

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do splaškové veřejné kanalizace města Opočna, zakončené čistírnou odpadních vod v Opočně.

Zobrazit kanalizační řád (pdf)

Jste zde: Domů Středisko Aqua Kanalizační řád veřejné kanalizace města Opočna, leden 2017